Junior Account Manager

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego C1/C2, naszymi klientami są zagraniczne firmy, musisz się z nimi dogadać
 • pasja i chęć rozwoju. Szukamy ludzi ambitnych, którzy chcą zdobywać wiedzę i być coraz lepsi w tym co robią
 • zdolności interpersonalne i otwartość, które pozwolą na budowanie długofalowych relacji z klientami i na dotarcie do tych nowych
 • samodzielność oraz bardzo dobra umiejętność organizacji czasu pracy
 • absolwent lub w trakcie studiów marketing, reklama, PR lub pokrewne
 • wcześniejsze doświadczenie w branży IT i dziale sprzedaży jest mile widziane

Oferta:

 • prowadzenie całego procesu sprzedaży, od pozyskania klienta poprzez prezentację oferty, negocjacji warunków kontraktu aż do uruchomienia współpracy
 • stały kontakt z klientami, ob­słu­ga bie­żą­cych za­py­tań od klien­tów
 • do­radz­two w za­kre­sie pro­po­no­wa­nych roz­wią­zań IT
 • pro­wa­dze­nie dzia­łań pro­mo­cyj­nych wspo­ma­ga­ją­cych pro­ces sprze­da­ży
 • budowanie świadomości i pozycji marki na obsługiwanym rynku zagranicznym
 • rozwijanie i zwiększanie sprzedaży